کد سرویس نام سرویس حداقل حداکثر قیمت هر عدد (تومان)
2 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا- سرعت پایین) 50 100 12
3 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 101 500,000 0.6
12 ویو (بازدید)+Impressions اینستاگرام - سرور 4 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز 100 500,000 0.6
17 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 5 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 200 500,000 2
23 ویو (بازدید) ایرانی اینستاگرام - سرور 6 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 50 هزار ویو در روز) 1,000 100,000 1.2
31 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 7 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 100 100,000 1.6